Privacyverklaring

Inleiding.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie door https://eendubbeleoverwinning.dvdvelden.nl – hierna te noemen “deze website” – en de eigenaar, Duncan van der Velden, wordt verzameld, hoe ze wordt opgeslagen en beveiligd, en met welk doel.

Omschrijving. 
Deze website heeft als doel het boek “Een Dubbele Overwinning – Storm In Mijn Hoofd” – hierna te noemen “het boek” – te promoten, alsmede de auteur ervan, Duncan van der Velden. Meer informatie kunt u opvragen via eendubbeleoverwinning@dvdvelden.nl

Doel gegevens. 
Op deze website worden diverse cookies gebruikt. Zie hiervoor het Cookiebeleid. Verder worden anonieme gegevens verzameld en gebruikt ten behoeve van Google Analytics. Op geen enkele wijze worden persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen, anders dan wanneer u uw e-mailadres opgeeft als u zich aanmeldt voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens. 
Alle gegevens worden ontvangen en verwerkt door de eigenaar van deze website. De gegevens die u zelf invult op de website worden opgeslagen in de database waarop deze website functioneert. Deze database is opgeslagen op de server van de hosting provider van deze website, RoboHOST. Voor de Privacyverklaring van RoboHOST kunt u kijken op hun Privacy Policy.
Tevens maakt deze website gebruik van diensten van Google (Analytics, AdSense) voor het tonen van advertenties. Voor het gebruik van data door Google kunt u kijken op Google’s Privacybeleid voor particulieren en voor bedrijven.

Opslag periode. 
Ccookie-gegevens en analyse-gegevens voor Google Analytics worden opgeslagen, voor de duur van de werking van de website. Bij uw aanmelding voor ontvangst van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres opgeslagen en gebruikt voor de duur van de promotiecampagne van het boek, of totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Rechten. 
U als bezoeker van deze website heeft rechten:

Recht op inzage: Op aanvraag stuurt de eigenaar alle bij hem bekende persoonlijke gegevens naar u op. De belangrijkste informatie die van u bij de eigenaar bekend is, is uw e-mailadres als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Uw e-mailadres zal worden gebruikt voor nieuws- en promotieberichten met het boek en/of de auteur, en eventuele andere boeken die de auteur nog zal schrijven als onderwerp. Deze website slaat verder geen persoonlijke gegevens op, anders dan eventuele cookies waarvoor u in de cookie-disclaimer toestemming heeft gegeven. Zie hiervoor het Cookiebeleid.

Recht op rectificatie: U heeft het recht op rectificatie als de eigenaar uw gegevens foutief heeft verwerkt, heeft veranderd, of als u zelf uw gegevens foutief heeft doorgegeven. Deze website slaat echter geen persoonlijke gegevens op, anders dan eventuele cookies waarvoor u in de cookie-disclaimer toestemming heeft gegeven. Zie hiervoor het Cookiebeleid.
Andere persoonlijke gegevens zullen alleen worden opgeslagen als u zelf contact opneemt met de eigenaar, bijvoorbeeld via e-mail.

Recht op het indienen van een klacht:  Als u een klacht heeft, neem dan contact op met de eigenaar van deze website via eendubbeleoverwinning@dvdvelden.nl. De eigenaar zal dan alles in het werk stellen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u daarover niet tevreden bent en alsnog een officiële klacht wilt indienen, dan kunt u dat doen via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht: U als bezoeker van deze website heeft het recht om desgewenst uw persoonlijke gegevens over te dragen op een andere partij van uw keuze.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:  U heeft het recht om aan te geven dat deze website en de eigenaar moeten stoppen met opslag en gebruik van uw gegevens.

Verplichte gegevens. 
U als bezoeker van deze website bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens aan deze website of de eigenaar te geven. Hierom zal in principe door de eigenaar ook niet worden gevraagd. Verkoop van het boek geschiedt via Bol.com, Kobo, Kobo Plus en diverse boekwinkels in Nederland en België. Voor informatie over opslag en gebruik van persoonlijke gegevens inzake verkoop van het boek verwijst de eigenaar naar de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaringen van genoemde bedrijven.

Beveiliging. 
Uw gegevens worden op deze website beveiligd middels een geldig SSL-certificaat. Bovendien draagt de eigenaar zorg voor het up-to-date houden van alle systemen warop deze website werkt, zoals installatie van de meest recente versies van het PHP- en MySQL-systeem, alsmede het bijhouden van de meest recente updates van het systeem en van gebruikte plugins op de website. Verder draagt de hosting provider, RoboHOST, nauwkeurig zorg voor opslag en beveiliging van alle gegevens die via deze website worden opgeslagen op de servers van RoboHOST. Voor de Privacyverklaring van RoboHOST kunt u kijken op hun Privacy Policy.